ПРАКТИЧНО ХРИСТИЯНСТВО 

“Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.”
Римляни 12:21 

Опитът се усъвършенствува от плодотворността. Онзи, който не дава добри плодове в слово и дело, в силата на възвишения, облагородяващ принцип, е сам по себе си едно лошо дърво. Плодът, който такова дърво ражда, е неприемлив за Бога. Показното изповядване на вярата му в Христа е празна суета и измама.

Евангелието представлява отворена книга в светлината на Христовата любов. Това е истинската светлина, която Христос дойде да донесе на света, и истинските ученици на Спасителя са получили тази любов.