ПРЕБЪДВАЙТЕ В МЕН И АЗ – ВЪВ ВАС

„Пребъдвайте в Мен и Аз – във вас!” Пребъдването в Христос означава постоянно да се приема от Неговия Дух, означава живот на безрезервно посвещение и служене за Бога. Съобщителната линия между човека и неговия Бог трябва да е постоянно отворена. Както лозовата пръчка постоянно смуче сок от живата лоза, така и ние трябва да се държим за Исус и да приемаме от Него чрез вяра силата и съвършенството на характера Му.

Да „пребъдвате в Мен и Аз във вас” е нещо възможно, и поканата не би била дадена ако не можехте да я изпълните. Исус нашият Спасител постоянно Ви привлича чрез Неговия Свят Дух, работейки с ума ви, така че да пребъдвате с Христос…Благословенията, които ни дарява са свързани всички с вашето индивидуално действие. Христос ще бъде ли отхвърлен? Той казва: „Който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя”/Йоан 6:37/. На друга група Той казва:”И въпреки това, не искате да дойдете при Мене, за да имате живот”. Йоан 5:40