ПРЕБЪДВАНЕ В ХРИСТОС

„Пребъдвайте в Мен, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен.“ (Йоан 15:4)

„Пребъдвайте в Мен“ са думи от съществено значение. Пребъдването в Христос означава жива, ревностна, новородена вяра, която действа с любов и очиства душата. Това е постоянно приемане на Христовия Дух, живот на безрезервно посвещение в служба за Бога. Там, където съществува този съюз, идват и добрите дела. Животът на лозата ще се изяви в ароматен плод по клонките. Непрекъснатият поток на Христовата благодат ще ви благослови и ще ви направи да бъдете за благословение, докато можете заедно с апостол Павел да кажете: „Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мен“ (Гал.2:20).

Светият съюз с Христос ще обедини братята в най-дълготрайните връзки на християнско приятелство. Сърцата им ще бъдат докоснати с Божествена съпричастност един към друг. Студенината, разногласията, борбите няма да имат никакво място сред учениците на Христос. Те са приели една вяра. Присъединили са се да служат на един Господ, да участват в една и съща битка, да се стремят към една и съща цел, и да триумфират за една и съща кауза. Изкупени са с една и съща скъпоценна кръв и са изпратени да прогласяват една и съща вест за спасение.

Хората, които постоянно черпят от силата на Христос, ще притежават Неговия Дух. Няма да са небрежни в думи или в поведение. Пребъдващо чувство за това колко много е струвало тяхното спасение със саможертвата на възлюбения Божи Син ще почива върху душите им. Като свежа и ярка картина сцените от Голгота ще стоят в умовете им, и  сърцата им ще станат меки и покорни поради чудната изява на Христовата любов към тях. Ще гледат на другите като изкупени с Неговата скъпоценна кръв и обединени в Христос. Ще бъдат благородни, възвишени и свети, заради тази своя връзка с Него. Смъртта на Христос на Голгота трябва да ни кара да оценяваме другите, както го прави Той. Неговата любов въздига стойността на всеки мъж, жена и дете.