Трябва да получим светлина и благословение, за да имаме какво да предадем. Привилегия на всеки работник е първо да говори с Бога в молитва в скритото място и след това да говори с хората като Божи говорител. Мъже и жени, които общуват пасхално с Бога, които имат пребъдване в Христос, правят самата атмосфера свята, защото те сътрудничат на светите ангели. Ето, такова свидетелство е необходимо за това време.