ПРЕБЪДВАЩО ПРИСЪСТВИЕ ЧРЕЗ ЖИВА ВЯРА

 

„За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.“ /2 Кор. 5:17/

Кръщението може да се повтаря отново и отново, но то само по себе си няма сила да промени човешкото сърце. Сърцето трябва да бъде свързано с Христовото сърце, волята трябва да се подчини на Неговата воля, умът трябва да стане едно с Неговия ум, мислите трябва да бъдат доведени до пленничество от Него…Падналият човек има жива връзка с Христос. Както пръчката получава хранителни сокове от майката лоза и поради това, принася много плод, така истинският вярващ, съединен с Христос открива в своя живот плодовете на Духа. Пръчката става едно с лозата; бурята не може да я отнесе; студът не може да унищожи жизнените й свойства. Нищо не е в състояние да я отдели от лозата. Тя е жива пръчка и принася плода на лозата. Така е с вярващият. Чрез добри думи и действия  открива характера на Христос.

Христос е осигурил средства, чрез които целият ни живот може да бъде непрекъснато общение със Самия Него; но чувството за Христовото пребъдващо присъствие може да дойде само чрез жива вяра.