ПРЕВЕЖДАНЕТО НА ПРАВЕДНИТЕ

„Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа“ (1 Сол. 4:16,17).

Скоро големият бял облак се появи. Той изглеждаше по-чудесно от всякога. Върху него седеше Човешкият Син. В началото Исус не се виждаше върху облака, но тъй като облакът се приближаваше до земята, можехме да видим прекрасната Му личност. Гласът на Човешкия Син призова спящите светии да излязат навън, облечени в славното безсмъртие. Живите светии бяха изменени в миг и взети заедно с тях в небесната колесница. Отгоре до долу всичко изглеждаше славно, когато тя плуваше към небето. От двете страни на колесницата имаше крила, а също и под колелетата ѝ. И както колесницата се носеше нагоре, колелетата викаха: „Свят“, и крилата, когато се движеха, викаха: „Свят”, и свитата ангели около облака викаха: „Свят, свят, свят Господ Бог Всемогъщи!“. А светиите в облака пригласяха: „Слава! Алилуя!“.

Всички влязохме в облака заедно и се възнесохме за седем дни до стъкленото море, когато Исус ни донесе корони и със собствената Си десница ги положи на главите ни. Той ни даде златни арфи и палмови клонки на победата. Тук, на стъкленото море, 144 хиляди стояха, подредени в точен квадрат. Някои от тях имаха много ярки корони, други не толкова ярки. Някои корони изглеждаха натежали със звезди, докато други имаха малко. Всички бяха напълно удовлетворени от короните си. И всички бяха облечени в славно бяло наметало от раменете до петите. Навсякъде около нас имаше ангели, когато се придвижвахме през стъкленото море към портите на града. Исус повдигна могъщата Си славна ръка, хвана здраво бисерната порта за искрящите ѝ дръжки, разтвори я навътре и ни каза: „Вие сте изпрали дрехите си в кръвта Ми, стояхте твърдо за Моята истина, влезте вътре“. Всички се придвижихме навътре и почувствахме, че имаме пълен достъп до града Ми.

Ще се чуе глас, по-богат от акордите на всяка музика, която някога е достигала до човешко ухо, който казва: „Елате, вие, благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от основанието на света“.