Усмихването е заразно,
можеш да го хванеш като грип.
Когато някой ми се усмихне днес,
аз също започвам да се усмихвам.
Завих зад ъгъла
и някой видя моята усмивка –
Когато той се усмихна осъзнах,
че аз му я предадох.
Мислех си за тази усмивка
и тогава осъзнах, че си струва.
Една усмивка точно като моята
може да обиколи света.
Така че ако се усмихвате в момента
не го правете незабелязано –
Нека бързо да направим епидемия
и да заразим целия свят!