ПРЕДВКУСВАНЕ НА НЕБЕТО 

“да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.” Йоан 17:21

Единствено любовта, извираща от Христовото сърце, може да лекува. Само Той, в Когото тази любов се лее, подобно на жизнения сок в дървото или кръвта в тялото, може да възстанови наранената душа.

Средствата на любовта имат чудна сила, защото са от небесен произход. Мекият отговор, който „отвръща гнева“, любовта, която „дълго търпи и е милостива“, обичта, която „покрива множество грехове“ – ако се научим на тях, животът ни ще бъде надарен с целителна сила! Как само би се променил животът ни и на земята бихме предвкусили Небето!