ПРЕДВКУСВАНЕ НА НЕБЕТО

Починете  си напълно в ръцете на Исус. Съзерцавайте голямата Му любов и докато размишлявате върху себеотрицанието Му, безкрайната Му жертва направена за нас, за да повярваме в Него, сърцето ви ще се изпълни със свята радост, тих покой и неописуема любов. Когато разговаряме за Исус, когато Го призоваваме в молитва, увереността ни, че е наш личен, любящ Спасител, ще се засили и характерът Му ще се показва все по-възхитителен. Ще можем да се насладим на богати празници на любов,  по осиновение, ще имаме едно предвкусване на Небето. Изчакайте Господ с вяра! Господ привлича душата в молитва и ни дава да усетим скъпоценната Му любов. Ние имаме една близост в Него и можем да поддържаме сладостно общение с Него. Получаваме специална представа за нежността Му и съчувствието Му, а сърцата ни се сломяват и стапят, съзерцавайки и размишлявайки за  любовта, която ни е дадена. Наистина ще почувстваме пребъдващия в душата ни Христос. Ние пребъдваме в Него и с Него се чувстваме като у дома си. Обещанията преливат в душата. Мирът ни е като река, вълна след вълна от слава нахлува в сърцето и наистина вечеряме с Него и Той с нас. Имаме съзнателно чувство за Божията любов и си почиваме в нея. Никой език не може да я опише, тя е извън всяко знание. Ставаме едно с Христос, животът ни е скрит с Христос в Бога. Имаме уверението, че когато Той, Който е животът ни, се яви, тогава ще се явим и ние с Него в слава. С твърда увереност можем да наречем Бог наш Отец.