ПРЕДИ КРАЯ

“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.” Матей 24:14

Тази вест ще приключи със сила и мощ, надминаващи среднощния вик. Божи служители, заредени със сила отгоре, с блеснали от свято посвещение лица, ще прогласяват небесната вест.

Мнозина ще хвалят Бога. Болни ще бъдат изцелявани и много други чудеса ще се извършват. Вижда се застъпнически дух, какъвто е проявяван по времето на Петдесятница. Стотици и хиляди посещават семейства и отварят пред тях Божието слово. Сърца се обръщат чрез силата на Светия Дух. Наблюдава се дух на истинско обръщане. Навсякъде врати се отварят за прогласяване на истината. Светът е просветен от небесно влияние.