ПРЕДИ ЩАСТЛИВАТА ВЕЧНОСТ

Когато в края на своя житейски път човек се обърне назад и няма от какво да се срамува /защото дори греховете и паденията са уредени по правилния начин/ – каква по-висша награда може да се получи! Удивителното на християнския идеал е това, че не само ни стимулира чрез надеждата за вечен живот, но и още в измеренията на земното съществувание ни вдъхновява да водим задълбочен и пълноценен живот, ориентиран по посока на непреходните стойности. Свещената Книга ни учи, че въпросът не е в това колко ще живеем, а как. С други думи, в този живот трябва да наблегнем на качеството, ако искаме един ден да получим количеството. Докато не ни е дадено да контролираме дължината на своя живот, то можем да упражняваме влияние над неговата широчина, дълбочина и височина. Само тези, които усвоят стила на пълноценния живот в Христос още тук, ще имат привилегията да живеят в условията на този висок стандарт през цяла една щастлива вечност.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”