ПРЕДОТВРАТИ СТРАДАНИЕТО

Фрактурите при незначителни инциденти карат много хора да се замислят за рисковите фактори. Кое прави костите ни чупливи? Факторите, които влияят на ремоделирането (обновяването)  и здравината на костите са не малко. Един от тях е храненето, по-конкретно вида белтъчини, които приемаме. Ето какво пише проф. Божидар Попов в ,,Митове и истината за храните, храненето и диетите“: ,,Белтъците от растителен и животински произход оказват различен ефект върху метаболизма на костта. Животинските белтъци доставят киселинни прекурсори, докато приема на растителен белтък – алкализиращи прекурсори. Високата консумация на животински белтъци предизвиква калциуретичен ефект, увеличение на костна загуба и риск за фрактури.

От друга страна, недохранването с белтък е фактор за недостигане на пиковата костна маса (в по-ранна възраст) и съответно за риска от остеопороза в по-късните възрастови периоди. Белтъчната малнутриция (недостатъчен внос с храната), при стари хора се явява също рисков фактор за фрактури“.

Не е достатъчно само да се намалят животинските белтъчини. Недостигащите количества трябва да се допълнят с пълноценни растителни белтъчини, които получаваме при комбинираната консумация на зърнени и бобови храни. Ядките и семената са също богат източник на белтъчини.

Д-р Веска Войчева