ПРЕДПАЗЕН ЩИТ

Като щит срещу изкушенията и вдъхновение към чистота и истина никое друго влияние не може да се равнява с чувството за Божието присъствие. “Но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме”. “Тъй като очите Ти са твърде чисти, за да гледаш злото и не можеш да погледнеш извращението…” (Евр. 4:13; Авакум 1:13). Тази мисъл бе щитът на Йосиф сред разврата на Египет. На примамките на изкушенията той отговаряше твърдо; “Как, прочее, да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога” (Бит. 39:9). Вярата снабдява с такъв щит всекиго, който би я приел.

,,Възпитание“ –  Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/