ПРЕДПИСАНОТО ОТ БОЖЕСТВЕНИЯ ЛЕКАР

 “Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.”
(Йоан 6:51)

За здравето и жизнеността на душата Божественият Лекар е предписал общуване с Него. Ние трябва да приседнем в нозете Му и да се научим как да бъдем смирени и кротки по сърце. Духовното здраве е в пряка зависимост от храната, с която се храним, и от въздуха, който дишаме.

Душата се нуждае от храна, а за да я получи, е необходимо да се изучава словото Божие… Дишането на чист въздух е от първостепенно значение за излекуването на болестта. Още по-важно е да бъде чиста и атмосферата, която дишаме в духовния живот. Това е изключително важно за здравословния растеж в благодатта. Дишайте чистата атмосфера, която поражда непорочни мисли и благородни слова. Изберете християнското общество. Християнинът не ще бъде духовно здрав, ако не се предпазва от своите връзки с околните…

Всеки християнин, който наистина е такъв, трябва да расте. Той постоянно трябва да придобива все повече мъдрост и познание. Ден след ден той ще се приближава до образеца на съвършената пълнота в Христа Исуса. За да бъде последовател на Божествения Учител, християнинът трябва да расте, да разбира все по-дълбоко Божията любов и да има още по-ясно познание за Неговата воля. Ако светлината на Христовия последовател не стане по-ярка, тогава вярата му отслабва и любовта му изстива; ако той не види и не признае, че се намира в опасност, тогава ще нанесе на делото по-голяма вреда, отколкото един заклет невярващ. Набожността напуска храма на душата, и такъв човек обръща гръб на своите задължения и отговорности. С такова поведение от негова страна, Божия Син бива отново разпнат и оставен на открито поругание.

Упражняването е от основно значение за растене в благодатта. Когато духовно болните се упражняват в духовните неща, те преживяват преобразяване на характера. Здравето на духовния живот зависи от такива упражнения, но духовността не може да расте, докато сърцето остава изпълнено с покваряващите рани на себелюбието. Душата трябва да бъде очистена и осветена от Божията благодат. Пътят на връзката между земята и небето трябва да е освободен от всякакви препятствия, за да може душата да получава от Христа свежите потоци от водата на живота. Всеки духовен мускул и сухожилие трябва да бъдат впрегнати в упражняването. Бог ни е дал много възможности да работим за Него, но ако не по-добряваме тези възможности, не можем да бъдем израстващи християни.