ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ХИПЕРТОНИЯ

Смята се, че стресът е предпоставка за развитие на хипертония. Физиологичния стрес води до увеличаване на активността на симпатиковата нервна система, вследствие на което се наблюдава вазоконстрикция и промяна на системната издържливост на съдовете.

Един от начините за преодоляване на стреса е увеличаване на физическата активност. Отсъствието на физическа активност може да доведе до възникване на есенциална хипертония чрез повишаване нивото на стрес, увеличаване на телесното тегло и намаляване на сърдечносъдовата функция. Многобройни епидемиологични проучвания са демонстрирали връзката между липсата на физическа активност и по-високите стойности на кръвното налягане, по-специално чрез увеличаване на индекса на телесната маса (ИТМ) при физически неактивните хора. (C.Venkata S. Ram, Hypertension, CRC Pess, 2014).

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”