ПРЕДСТОЯЩАТА КРИЗА

„Уви за оня ден! Защото денят Господен наближи, и ще дойде гибел от Всесилния“ (Йоил 1:15).

Пророчествата, които великият АЗ СЪМ е дал в Своето Слово, обединяват връзка след връзка веригата на събитията от вечността в миналото към вечността на бъдещето, като ни посочват къде се намираме във времето и какво трябва да очакваме в бъдеще. Това пророчество, предсказано като предстоящо, е намерило своята пълна реализация върху страниците на човешката история и трябва да сме абсолютно сигурни, че онова, което все още не е станало действителност, ще се изпълни на свой ред.

Днес знаците на времето показват, че стоим на прага на велики и тържествени събития. Живеем в тревожен свят. Пред очите ни се изпълняват пророчества, изречени от Спасителя относно събитията, които трябва да предшестват Неговото идване:

„И ще чуете за войни и военни слухове. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове“.

Динамиката на събитията от настоящото време възбужда изключителен интерес. Управители и държавници, хора, заемащи доверени постове и власт, мислещи мъже и жени от всички класи са съсредоточили вниманието си върху развоя на събитията около нас. Наблюдават отношенията, които съществуват между отделните народи. Следят напрежението, което завладява всеки земен елемент и осъзнават, че нещо велико и решаващо ще се случи скоро, че светът е на границата на изумителна криза.

Библията и само Библията е тази, която осветява нашите стъпки. В нея са разкрити последните заключителни сцени от историята на нашия свят (…) и грохотът от тяхното приближаване принуждава земята да трепери и куражът на човеците се превръща в страх.

Днес хора и нации са изпитвани чрез ръката на Онзи, Който не допуска никаква грешка. Всеки един от нас по собствен избор определя съдбата си и Бог гарантира изпълнението на обещанията Си.

Християните сериозно трябва да се подготвят за онова, което скоро ще постигне и изненада света, и тази подготовка трябва да направят чрез старателно изучаване на Божието Слово и искрен стремеж да подчинят живота си единствено на волята Му, ясно изразена в Неговия свят закон.