ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИМПТОМИ

Понасянето на силно разочарование, изключителното притеснение или усещането за стрес не означават задължително, че човекът страда от депресия. Но тези емоционални промени могат да се окажат начало на депресия и е необходимо да им се обърне внимание, така че усещанията да не продължат твърде дълго. Симптомите на депресията са разнообразни и диагнозата не се поставя, докато няколко от тях не започнат да се проявяват редовно през период от две седмици, а поне един от симптомите е тъга или загуба на интерес или удоволствие от нормалните дейности. Но появата дори на един-единствен симптом би тряб вало да послужи като предупреждение, за да се вземат мерки, преди лечението да е станало още по-трудно.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“