ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СРЕЩУ ПРЕУМОРА

Помнете, че човек трябва да пази дадената му от Бога дарба на интелигентност, като поддържа организма си в хармонично действие. Необходима е ежедневна физическа активност, за да може човек да се радва на добро здраве. Не работата, но  прекалената работа без периоди на почивка поваля хората и поставя в опасност жизнените им сили. Онези, които се преуморяват, скоро стигат до състояние, при което работят по един безнадежден начин.

Работата, вършена за Господа, носи радост и кураж. Бог иска да внесем дух, живот и надежда в своята дейност. Хората на умствения труд трябва да обръщат дължимото внимание на всяка част от своя организъм, уравновесявайки натоварването му. Мъдро съчетани, физическата и умствената активност ще поддържат цялото тяло в добро състояние, приемливо за Бога…

Внасяйте в ежедневната си работа надежда, любезност, кураж и приятелски чувства. Не се претоварвайте. Много по-добре е да оставите нещо неизвършено от нещата, планирани за деня, отколкото да навредите на себе си, да се претоварите и да загубите куража и енергичността си, необходими за ангажиментите на следващия ден. Не нарушавайте днес природните закони, за да не губите силата си за следващия ден.

,,Ум, характер и личност“ – Елън Уайт    Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html