ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

“Всички вие жители на света, и вие обитатели на земята, Гледайте, когато се издигне знаме на планините, И слушайте, когато засвири тръбата” Исая 18:3

Праведните съдби идват и няма да се забавят, те ще се стоварят с цялата си тежест върху земята. Престанете да повтаряте едни и същи истини пред едни и същи хора в едни и същи църкви. Излезте и проповядвайте, защото градовете са потънали в невежество и грях, изоставени и непредупредени за идващия Божий съд. Много скоро пътят за проповядване в градовете ще бъде преграден и големите населени места ще останат затворени за евангелската вест. Събудете църковните членове, за да се обединят за вършенето на конкретна и себеотрицателна работа.