ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАДМЕННОСТ

“Не бъди мъдър в очите си, бой се от ГОСПОДА и се отклонявай от зло.” Притчи 3:7

Когато ограниченият, смъртен човек, подведен от коварните изкушения на Сатана, започне да оспорва думите на Онзи, Който е наречен “Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира” (Исая 9:6), мнението му за него непрекъснато става все по-голямо, докато уважението му към Бога и Христа става все по-малко.