ПРЕД БОЖИЕТО СЪДИЛИЩЕ

Кой не си спомня за делото Айхман! Вече са изминали много години откакто този мъж, който бе отговорен за избиването на много евреи, трябваше да се яви в съда.

Айхман седеше спокойно, почти с безразличие на подсъдимата скамейка. Но когато бе призован да се изправи, изгуби самообладание, стана неспокоен и объркан. Той очевидно считаше съдебния процес за голяма несправедливост: понеже това, което за нас е страшно злодеяние, за него е само задължение за покорност към по-висшестоящите. Но нямаше значение какво мисли за това. Решаваща бе присъдата на съдията.

Един ден всички трябва да застанем пред Божието съдилище. Тогава може би няма да осъзнаем в значителна степен вината си; но това не е от значение. Божията святост е мярката, според която Той ще ни съди.

За това още сега се погрижете за това да уредите взаимоотношенията си с Бога. Възможно е. Той толкова ни възлюби, че предаде Собствения Си Син за нас. Не искате ли да приемете Исус Христос за Свой Спасител?

Римляни 14:10

„Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.“