ПРЕД КРЪСТА

“Вижте каква любов ни е дал Отец – да се наречем Божии деца; а такива и сме.” 1Йн.1:3

Застанете пред Голготския кръст и научете от него каква е цената на изкуплението. Със съкрушено от мъка сърце святият Страдалец върху кръста извиква: “Боже Мой, Боже Мой, защо Си Ме оставил?” (Матей 27:46) Небесните ангели състрадаваха за своя Повелител. С радост биха изоставили мястото си и биха се втурнали да Му помогнат. Но Божият план не беше такъв. Нашият Спасител Сам трябваше да стъпче гроздовете на Божия гняв, а от човешките синове нямаше никой, който да Му помага.