ПРЕД ТРОНА НА НЕБЕСНАТА БЛАГОДАТ

 

Работите, които някой прави за духовното добро на ближния си, трябва да се предшестват от много тайни и усърдни молитви, защото е потребна голяма мъдрост, за да се усвои науката за спасение на души. Преди да влезете във връзка с хората, влезте в общение с Христос. Първо трябва да се отиде пред Трона на небесната благодат и да се потърси необходимото  приготовление, та след това да се отиде в помощ на себеподобните ни.