ПРЕЗ ИЗКУШЕНИЯ 

“Понеже в това дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.” Евреи 2:18

Ще дойдат изкушения. Но когато сатана хвърля адската си сянка пред погледа ни, ние трябва да протегнем ръка с вяра и да докоснем светлината на живота, да достигнем Него, Който не само създаде човека, но го изкупи със Собствената Си кръв. Ние сме скъпото наследство на Христа. Затова трябва да бъдем Негови съработници и с жива вяра да изработваме нашето спасение. Неговата мощна десница ни подкрепя и поддържа сред изпитания и изкушения. Онези, които уповават на Исуса Христа, никога не проявяват безпокойство и притеснение. Исус ще изпълни това, което е казал, когато ни моли да предоставим в Негови ръце опазването на душите, защото Той е нашият предан Баща.