ПРЕЗ ТРУДНОСТИ И ИЗПИТАНИЯ

“Бъди милостив към мен, ГОСПОДИ, защото съм в беда, от скръб чезне окото ми, душата ми, и тялото ми.” Пс.31:9

Онези, които преживяват тежки изпитания и обезсърчения, може да чувстват, че техния жребий е нерадостен. Нека винаги помнят, че Исус премина през същите тежки и угнетителни преживявания в земния Си път. Той знаеше какво е бедност и страдание. Божият Син ни умолява да вярваме в Неговата любов и да следваме стъпките Му. Исус ще работи така, че тези, които притежават достатъчно средства, да облекчават бедността и недоимъка на сиромасите.