ПРЕКАЛЕНО ЧЕСТО И ОБИЛНО ЯДЕНЕ

Прекалено честото и обилно ядене натоварва храносмилателните органи и довежда тялото до състояние на възбуда. Кръвта се замърсява и настъпват различни болести. Обикновено се вика лекар, който предписва някакво лекарство, облекчаващо пациента, но не лекува болестта. Лекарството може да промени болестните проявления, но истинската злина става десетократно по-голяма. Природата върши всичко възможно да освободи организма от насъбралите се отрови и ако бъде оставена да действа естествено, подпомогната от небесните благословения, като например чист въздух и чиста вода, резултатът би бил бързо и сигурно излекуване.

В такива случаи болните могат да направят за себе си това, което другите не могат. Те трябва да започнат да освобождават тялото от наложения му товар. Необходимо е да отстранят причината. Постете за кратко време и дайте на стомаха възможност да почива. Намалете възбудата в организма чрез внимателно и разумно лечение с вода. Тези усилия ще помогнат на природата в борбата й да очисти тялото от отровите. Но обикновено хората, изпитващи болки, стават раздразнителни. Те не желаят да се подложат на ограничения и за известно време да страдат от глад…

С пиенето на вода може да се постигне малко, ако пациентът не чувства необходимостта и от стриктно придържане към определената за него диета.

Много хора живеят, като нарушават законите на здравето и са невежи за връзката между здравето и навиците на ядене, пиене и труд. Не осъзнават истинското си състояние, докато природата не започне да протестира срещу злоупотребите, от които страда, водещи до физически болки и страдания. Ако дори тогава болният започне да действа правилно и прибегне до простите, пренебрегнати от него средства – пиене на вода и правилна диета, природата ще получи нужната помощ, която е трябвало да й бъде оказана преди много време. Започне ли да действа по този начин, пациентът ще се възстанови, без да стигне до изтощение.

Диета и храна – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/

P.S. Природните средства, прилагани с постоянство и търпение, са най-доброто лекарство, но има остри заболявания, изискващи спешна медицинска намеса. Всяко лечение следва да се прилага след преглед от лекар.