ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЛАНИНИ

Ентусиазиран молител затворил Библията си, където току-що бил прочел обещанието в Марко 11:23: “Истина ви казвам: Който рече на тази планина: “Дигни се и се хвърли в морето!” и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане!“

Застанал срещу една планина, затворил си очите и казал: “В името на Исус Христос дигни се и се хвърли в морето!” След това леко си отворил очите и видял планината, която, естествено, си стояла там. Тогава си казал: “Хм, така си и знаех!”