ПРЕОБРАЗЕНИ В СЪРЦЕТО

“Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.”
(Галатяни 6:1)

Ние представляваме отделни нишки в тъканта на човечеството и като такива сме обвързани един с друг в съзнанието на другите. Нашият живот оставя отпечатък, който трае до вечността. Ангели отбелязват нашите дела, нашите думи и духът, който ни движи. Всички, които искат да преобразят (реформират) другите трябва да започнат първо със себе си. Това преобразование трябва да стане в умовете и сърцата и да показва, че там вече цари нежност и смирение, научени от Христовото училище. Онези, които имат отговорност спрямо другите трябва първо да се научат да владеят себе си, да се въздържат от резки изрази и прекалена критичност. Има остри думи от които не се отказваме, а те могат да обидят и наранят душата, като оставят върху нея неизличими белези. Хапливите думи падат като искри върху избухливия темперамент, а злият език хапе като отровна змия.

Близките връзки между несъвършените, пълни с недостатъци характери, често пъти може да станат причина за голяма вреда и на двете страни, защото сатана упражнява по-голямо влияние върху техните умове отколкото Исус. Такива души не разглеждат себе си в една истинска безпристрастна светлина, а в измамното осветление на възможно най-неблагоприятното виждане. Чрез опита да се поправи злото с импулсивен сърдит дух, се дава възможност за създаването на две злини вместо коригирането на една. Тук взаимната помощ е от основно значение. Тя е плодът на християнския дух, който се ражда на дървото на християнския живот.

Необходима е радикална промяна по отношение на начина, чрез който се отнасяме към различните души. Ако всяка очевидна несправедливост се счита за оскърбление, ако се налага поправление за всяка малка обида и всичко това се приема с дух, който е различен от Христовия, ако си служим с остър език, ако за малки и големи трудности се проявява дух на нетърпение, който подбужда и дразни, тогава ще настъпи такова състояние на нещата, което ще е по- лошо сравнено с това, ако нищо не е било правено за неговото коригиране. Ако вярващите таят в себе си такова отношение, ако всеки се чувства свободен да изрича прибързани думи, тогава ще имаме нещастни сърца, нещастни семейства, а в църквата раздор и недоволство.

За радост има един Христов метод за разрешаване на тези неща. Присъствието на Христовата любов в сърцето ще ни накара да обичаме точно онези които са се отклонили и се намират в заблуда… /Виж Яков 3:13/.