ПРЕОБРАЗЯВАНЕ

“А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух” (2 Кор.3:18).

Когато е вдъхновен от Божия Дух, вярващият вижда съвършенството на Исус и съзерцавайки го, се радва с неописуема радост. В себе си вижда грях и безпомощност; в Изкупителя – безгрешност и безкрайна сила. Жертвата, която Христос принесе, за да ни вмени Своята правда – това е тема, върху която ще размишляваме с все по-задълбочен ентусиазъм. Егото е нищо – Исус е всичко.