ПРЕОБРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ГЛЕДАНЕ 

“А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен” (2 Коринтяни 3:18).

Кой език е способен да изкаже и кое перо може да опише силата на нравствените резултати от гледането с предани и вярващи сърца на Исус, нашия Помощник? Каква велика победа! Гледайки на съвършения образец ние можем да се променим. Размислете само: виждаме и улавяме блестящите лъчи, идващи от Христовото лице. Приемаме толкова светлина, колкото можем да понесем. Затова нека не само спрем да спорим за различните обстоятелства, но и да гледаме непрестанно на Исус. Така, чрез преобразяващата сила на Святия Дух, ние се уподобяваме до пълно сливане с благословения образ, Който гледаме.