ОСТАВЕТЕ БОЖИЯТ ДУХ ДА ПРЕОБРАЗЯВА

  “Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.”
(Римляни 6:13)

Господ иска от Неговите избрани слуги да се научат как да се съединят в единство. На обитателите на земята трябва да се даде едно решително добротворно влияние. Независимо колко разнородни са талантите на Божиите работници, те трябва да работят в единство, като всеки проявява внимание и любов към другите. Истината трябва да се прогласи чрез различни дарби, но макар и различни, те са дадени от един и същ Дух.

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя” (Матей 11:28). Това е рецептата за лечението на всички духовни, умствени и физически болки. Това е Христовият дар за всички, които Го търсят с искреност и истина. Той е могъщият Лечител. След тази покана е отправена и друга: “Вземете Моето иго върху си и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко” (Матей 11:29,30). Носенето на Христовото иго и научаването от Него урока на кротостта и смирението ще ни даде покой, който намираме във вярата, доверието и упованието. Тогава разбираме, че Христовото иго е благо и Неговото бреме е леко.