ПРЕОБРАЗЯВАЩА БЛАГОДАТ

“И Сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати вашият дух, душа и тяло без порок при пришествието на нашия Господ Иисус Христос.” 1Сол.5:23 

Заповедите на Декалога ще бъдат потъпквани по същия начин, както някога бяха потъпкани от Сатана на небето. Ако Бог не излее преобразяващата сила на благодатта върху душата, човек не би направил опит да се противопостави на врага, а ще остане винаги под негова власт като един доброволен пленник. Враждата против сатана се влага в човешката душа от самия Бог. Небесният ни баща иска от нас да заемем ясна и твърда позиция. Правдата, с която Христос отхвърляше всяка мерзост в нашия свят, неопетнената чистота, изобличаваща покварата на онези, които мамеха хората посредством една привидна осветеност, възбуждаха само яростна омраза срещу Него.