ПРЕПЯТСТВИЯТА ПО ПЪТЯ НИ

В Античността един цар поставил един голям камък на пътя. След това се скрил и наблюдавал, за да види дали някой ще го измести. Богати търговци, както и придворните на краля минавали оттам и просто заобикаляли камъка. Много хора обвинявали краля гласно, че не поддържа пътищата чисти, но никой не направил нищо, за да премести препятствието от пътя.
Един ден се появил селянин, който бил натоварен със зеленчуци. След като стигнал до камъка, той оставил своя товар и се опитал да премести камъка встрани от пътя. След много усилия той най-накрая успял. След като селянинът взел своя товар, забелязал една кесия, която стояла на пътя на мястото на камъка. В кесията имало много златни монети и една бележка от краля, която гласяла, че това злато е за човека, който е преместил големия камък от пътя.
Селянинът научил това, което много от нас никога няма да разберат – „Всяко препятствие ни предоставя възможност да подобрим своето благосъстояние.“