ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ НЕДОСТИГ НА ВОДА

Активното  делене на кръвните клетки в костния мозък взема приоритет над  деленето на хрущялните клетки при разпределянето на наличната вода, преминаваща през костните структури. В процеса на разширяване на кръвоносните съдове (с цел увеличаване на водния приток в тази област) е възможно разклоненията на съда, преминаващ през костните канали да не могат да се разширят до степен, достатъчна за адекватното разрешаване на проблема (недостиг на вода). Това обстоятелство налага ограничаването на количеството вода и хранителни вещества, от които зависи функционирането и деленето на клетките в хрущялната тъкан. В такъв случай, ако няма достатъчен кръвен приток, който да донесе повече вода, необходимостта от кръвотворенето в костния мозък ще бъде задоволена за сметка на ставния хрущял.

,,Твоето тяло плаче за вода“   Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/