ПРЕУСПЯВАЩИТЕ В ТОЗИ СВЯТ

Огромен брой хора, преуспяващи в този свят и непознаващи обикновените пороци, все пак биват тласкани към гибел поради пристрастяването си към богатството. Най-трудно се носи не празната чаша, а чашата, препълнена до ръба. При нея трябва да се пази най-старателно равновесие. Разочарованията и неприятностите носят скръб; но пълното благополучие е много по-опасно за духовния живот.
Понасящите страдания са представени чрез храста, който Мойсей видя в пустинята ­ той не изгаряше, макар и да гореше. Ангелът Господен беше всред него. Така и при загуби и беди славата на присъствието на Невидимия е с нас, за да ни утешава и помага. Често се произнасят молитви за страдащи от болести или нещастия; но хората с влияние и на отговорни постове се нуждаят много повече от тях.
В долината на смирението, където човеците чувстват своята нужда и се уповават на Всевишния ­ Той да ръководи стъпките им ­ сигурността в Бога е осезателна. Но стигналите до високите върхове, смятани поради високото им положение за много помъдрели, са в най-голяма опасност. Те са изложени на сигурно падение, ако не положат упованието си в Бога.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“