ПРЕХИПЕРТОНИЧЕН СТАДИЙ

Бихме желали да обърнем внимание на факта, че високият риск от сърдечносъдови заболявания не се ограничава само до артериална хипертония, считана за такава според традиционното определение.  Рискът започва да се увеличава от 115/75 ммHg, тоест от стойности, считани от мнозина за нормални. Многобройни изследвания са показали, че артериално налягане между 120/80 ммHg и 140/90 ммHg, считано за прехипертоничен стадий, се свързва с по-висок риск от инфаркт на миокарда или сърдечна недостатъчност в сравнение с това при контролните пациенти със стойности под 120/80 ммHg.

,,Погрижи се за сърцето си“ –  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/