ПРЕЧИСТЕНИ КАТО СРЕБРО

 

Господ има специални взаимоотношения на любов с всеки вярващ. Това е причината понякога да ни изпитва. Когато погледне в сърцето ни, в неговите гънки често открива неща, които не са Му угодни и които Му пречат да постигне целта Си. Тогава ни взема в Своята работилница.

Той разтапя среброто в съда над огъня. Огънят обаче е горещ и ние го усещаме. Страданията, на които ни подлага не са приятни. Когато среброто се разтопи, процесът на пречистване все още не е приключил. Огнярят загрява още повече. Сега на повърхността се появява целия шлак, всички нечисти неща, които са били скрити в среброто. Те формират незначителен слой върху благородния метал. Много неща осъзнаваме във време на изпитание. Бог ни показва нещо скрито в нашето сърце и съвест. Ние Го осъдихме в Неговата светлина, обаче Той продължава да нажежава.Огнярят, ръководещ топлинния процес, очаква момента, когато шлака ще се отдели на ръба на съда. Пред него се разкрива огледало. Той вижда лицето си в разтопения метал. Край на процеса.

Когато небесния Огняря види Своя образ в нас, е постигнал целта Си. Изпитанието е преминало. Сега ни извежда на богато място, да се наслаждаваме в изобилие. Тогава най-висше блаженство изпълва сърцето ни и Той се радва на делото на ръцете Си.

Псалом 66:10, 12

“Защото Ти, Боже си ни опитал, пречистил си ни, както се пречиства сребро. Но Ти ни изведе на богато място.”