ПРЕЯЖДАНЕ И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

Дори ако ядете богата на хранителни вещества диета от здравослов­ни храни, твърде голямо количество храна не подхранва тялото или ума ви. Преяждането е сигурен начин да намалите познавателните си способ­ности.  За разлика от това пониженият  прием  на калории  допринася  за по-доброто функциониране на мозъка. В едно проучване италиански уче­ни са установили, че докато плъхове на нормална диета изгубвали мозъч­ните си функции с напредване на възрастта, възрастни плъхове на ниско калорична диета още от раждането си имали умствени способности, рав­ностойни на по-младите плъхове. Затлъстяването се свързва още и с понижена енергия и настроение. Нива на кръвна захар, надвишаващи 140 мг/дл (6,8 ммол/л) един час след хранене, могат да причинят умора или забавено мислене. Учените от Фа­култета по медицина в университета на Тулуза, които публикуваха резул­татите си в журнал „Неврология“, докладват, че затлъстяването (измере­но чрез Индекс на телесната маса) наистина влияе върху познавателната функция. След анализиране на данни на повече от 2000 здрави хора на средна възраст на интервал през 5 години, учените забелязали, че по-ви­сок индекс на телесната маса се свързва с по-ниски когнитивни резултати.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“