ЦАРСКИ ПРИВИЛЕГИИ

“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина” 1 Петрово 2:9

Привилегиите, подарени на Божите деца, са без мярка – да бъдем свързани с Исус Христос, Който е обожаван от всяко сърце в непадналите светове по цялата Вселена и където всеки език Го възхвалява; да бъдем Божи деца, да носим името Му, да станем членове на царското семейство; да сме наредени под знамето на Принц Емануил – Царят на царете и Господ на господарите.