ПРИВИЛЕГИЯТА НА УВЕРЕНОСТТА

„От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него.“ (1 Йоан.3:19)

Бих се молила за необходимостта нашите младежи и девойки да изберат сериозно своето призвание. Умолявам ви да не се занимавате със случайна или несигурна работа, която би засегнала вашите вечни интереси. Така ще загубите щастието си, мира, утехата и надеждата в този живот и ще се лишите от безсмъртното си наследство.

Мои млади приятели, чрез Христовата благодат можете да сте послушни на Божиите заповеди и ежедневно да се сдобивате с твърдост и сила на характера, за да не се провалите и обезсърчите. Небесната благодат е изобилно осигурена за всяка душа, така че всеки да участва в борбата и да излезе от нея победител. Не бъдете лениви; не се залъгвайте, че може да се спасите, като живеете съобразно с естествените черти на характера си. Че можете да се носите по всеобщото течение на света, да си угаждате и в същото време да сте способни да се противопоставите на силите на злото във време на криза, като излезете победоносно, когато битката се развихри. Нужно е всеки ден да се учите на послушание на заповедите на Господаря на Господнето войнство.

Мои млади приятели, молите ли се? Възпитавате ли себе си да отправяте молитви за чисти мисли, за свети стремежи, за чисто сърце и чисти ръце? Възпитавате ли устните си да пеят хвалебни песни на Бога и стремите ли се да вършите Божията воля? Ето това образование ще има най-голяма стойност за вас; защото ще помогне у вас да се оформи Христоподобен характер.

Не сядайте на удобния сатанински стол, не казвайте че всичко е безсмислено и че не можете да спрете да вършите грях, че нямате сили за победа. Няма да имате сила, ако сте отделени от Христос, но е ваша привилегията да Го имате пребъдващ в сърцето си чрез вяра. Той може да победи греха във вас, когато съдействате на усилията Му. Можете да бъдете живо евангелие, познато и прочитано от всички хора. Не трябва да сте мъртво писмо, но живо и свидетелстващо пред света, че Исус може да спасява.