ПРИВИЛЕГИЯТА ДА СИ ХРИСТИЯНИН

“Вижте каква любов ни е дал Отец – да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не ни познава, защото Него не позна.” 1 Йн.3:1

Всяка сила и способност, притежавана от нас, трябва да се цени като свещено попечителство над нещо, което ни е дадено за разкриване силата на спасителната благодат. Нека всеки ден да богатеем в дела, одобрени от Господа, така ще се подготвим за мястото в обиталищата, които Христос е отишъл да приготви за тези, които Го обичат. Тези обиталища Той приготвя за душите, готови да приемат Неговата покана: “Дойдете при Мене…и Аз ще ви успокоя” (Матей 11:28). Това е възможно най-висшата наука, която можем да усвоим, но тя е неразбираема за отхвърлящите Христа. Словото Божие, изучавано и прилагано с послушание, приготвя душите за влизането в небесните дворове. Всички, които се стремят да станат истински християни, имат около себе си непрекъсната закрила на небесните ангели, защото те са считани като съработници на Бога.