ПРИВЛЕЧЕНИ ОТ ИСУС

Вашите изпитания изработват във вас търпение и мъдрост, сила и издръжливост. Те усъвършенстват характера ви и могат да бъдат катализатор за стабилизиране на живота ви. И макар да знам, че това е така, смея да заявя, че тези ползи са второстепенни спрямо основната. Има нещо повече и по-велико. Вторичните придобивки са страничен продукт на върховната сладост, която се намира в ,,горчивата чаша“. Сладостта на ,,горчивата чаша“, върховното добро, което произлиза от лошата ситуация, променящото живота благословение от привидното проклятие – това е интимната връзка с Исус Христос. Вашите изпитания могат да ви предпазят от злото, като ви насочват към Единствения, Който може да ви спаси. Няма нищо по-сладко от опитността на тясната близост с Него. Просто, но могъщо преживяване.

,,Сладостта на горчивата чаша“ –   Издателство ,,Нов живот“