ВСИЧКИ СА ПРИВЛЕЧЕНИ КЪМ ИЗДИГНАТИЯ СПАСИТЕЛ 

“И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си” (Йоан 12:32).

Никога преди не е имало такова основно познание за Исус, както когато Той увисва на кръста. Издигнат е от земята, за да привлече всички при Себе Си.

Христовата жертва като изкупление на греха е великата истина, около която се събират всички останали истини. За да бъде правилно разбрана и оценена, всяка истина в Божието слово – от Битие до Откровение – трябва да се изучава в светлината, струяща от Голготския кръст, и да е във връзка с чудната, централната истина за жертвата на Спасителя. Хората, които изучават великата жертва на Изкупителя, израстват в благодат и познание.