Пригответе се за идването на Исус

“Видях, че не трябва да мислим, че идването на Господа е някъде далеч в бъдещето. Ангелът каза: Пригответе се, пригответе се за онова, което идва на земята! Нека делата ви съответстват на вярата ви!”

(“Съкровища от свидетелства” – 21 стр. Издателство Нов Живот, София)