ПРИГОТВИ СЕ ДА ПОСРЕЩНЕШ СВОЯ БОГ

„Затова според твоите постъпки ще направя, Израилю. И понеже ще ти направя това, приготви се да посрещнеш своя Бог, Израилю“ (Амос 4:12).

Мнозина не осъзнават какви трябва да бъдат, за да живеят пред лицето на Господа без Първосвещеник в светилището през времето на скръбта. Онези, които приемат печата на живия Бог и са предпазвани във времето на скръбта, трябва да отразяват Исусовия образ напълно.

Одеждите им трябва да са без петно, характерите им – да бъдат очистени от греха чрез кръвта Му. Чрез Божията благодат и чрез своето собствено усилие те ще трябва да станат победители в битката със злото. Докато изследователният съд продължава в небето, докато греховете на каещите се вярващи биват принасяни в светилището, трябва да се извърши специално дело на очистване, на премахване на греха измежду Божия народ на земята.

Видях, че мнозина бяха немарливи към така необходимата подготовка, като не гледаха към времето на „освежаването“ и „късния дъжд“, което да ги направи годни да устоят в деня на Господа и да живеят пред Неговото лице. О, колко много хора видях във времето на скръбта без защита. Те са били небрежни за необходимата подготовка; ето защо не са могли да получат освежаването, което всички трябва да имат, за да ги направи годни да живеят пред лицето на един свят Бог.

Онези, които отказват да бъдат одялани, няма да успеят да очистят душите си в послушание на пълната истина, а като вярват, че състоянието им е далеч по-добро от това, което е в действителност, ще достигнат до времето на изливането на язвите и едва тогава ще разберат, че са имали нужда да бъдат одялани и пригодени за вграждане в сградата.

Видях, че никой не може да вземе участие в „освежаването“, докато не получи победа над всяка пречка – над гордост, егоизъм, любов към света и над всяка погрешна дума и действие. Ето защо трябва да се приближаваме повече и повече до Господа. Нека всички да помнят, че Бог е свят и никой друг освен святи същества не може да живее постоянно в Неговото присъствие.