ПРИГОТВИ СЕ!

Когато все още съществувало робство в Южна Америка, един богат плантатор имал вярващ роб. Когато господарят му починал, му казали, че е отишъл в небето. Старият слуга поклатил глава и отговорил: “Опасявам се, че Маса не е отишъл там.” “Защо, Вениамине?”, го попитали. “Понеже когато Маса отиваше на север или да се окъпе, дълго преди това говореше за това и се подготвяше. Не съм го чувал, нито видял да се подготвя за небето.”

Да, тревогата на негъра за неговия господар е била напълно основателна.

Може ли някой, който никога не се е интересувал на земята от Бога и небето, някога да бъде в присъствието на Господа? Веднъж Исус Христос каза: “Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.” (Матея 5:8). И затова Тай умря и възкръсна, за да ни дари примирение и вечен живот. Само чрез вяра в Него сърцето се очиства и животът обновява. Нито един грях, голям или малък, не трябва да има душата, която иска да намери обиталище и блаженство в Божието присъствие и в небесната слава.

Амос 4:12

“Затова, според твоите постъпки, приготви се да посрещнеш своя Бог.”