ПРИДОБИВАЙТЕ С ХРИСТА

 “Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.”
(Йоан 17:17)

Възприемчивостта е закон на човешкото естество. Сатана работи с неуморно постоянство да използва този закон, положен от Бога, да бъде сила за добро и за осъществяване на Неговите планове. Врагът се стреми да смеси праведното с неправдата, за да може чрез подобно единство грехът да изгуби противния си вид. Той примесва плявата със зърното.

Праведните трябва да имат връзка с нечестивите само за възстановяване принципите на истината, които са били почти заличени. Онзи, който се стреми да помогне на другите, да бъде тяхно благословение, трябва да зависи изцяло от невидимия, но жизнено необходим източник на благодатта и силата. Той трябва да работи с Бога, ако иска да има успех спасението на души, политнали към гибелта. Такъв човек трябва да има близка връзка с небесните представители и да черпи непрекъснато чрез вярата си от благодатта, така необходима, за да се противостои на силите на неправдата.

Божият план изисква Христовата църква да бъде укрепена и стимулирана чрез сътрудничеството между Бога и църковните членове. Неговият народ трябва да расте в сила и работоспособност, като всеки християнин разбере чрез лична опитност каква е атмосферата, обграждаща душите на праведните вярващи – атмосфера небесна, изтъкана от чистота, светлина и любов. Чрез християнско общение вярващите оформят характерите си, уподобявайки все по-пълно Христовия образец. Тяхната Христоподобна кротост и смиреност ще зависи от вярата им. Когато Божия народ се стреми да извърши докрай този план, той ще отговори на молитвата на Христа: “Освети ги чрез истината: Твоето слово е истина.”