ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВДА

“Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.” Исая 1:17

Правдата не се придобива чрез болезнени борби или изнурителни страдания, нито чрез дарения или жертви; тя е безплатен дар за всяка душа, която гладува и жадува да я получи. „О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; и вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! Дойдете, купете вино и мляко без пари и без плата“ (Исая 55:1). „И правдата им е от Мен, казва Господ“ (Исая 54:17); „И ето името, с което ще се нарича – Господ е наша правда“ (Еремия 23:6).