ПРИЗВАНИ КЪМ СЛАВА И ДОБРОДЕТЕЛ

 “то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие”
(2 Петрово 1:5)

Бог ни е призовал към слава и добродетел. Нямаме право да се уподобяваме със света – да бъдем в облекло, говор и начин на живот като светските хора. Бог е поставил пред нас един висок стандарт, който трябва да постигнем. Затова Той прати на земята Своя единороден Син. Христос направи за нас една вечна жертва. Той изостави знаците на царската Си власт и като облече божествеността си в човешко тяло, дойде в нашия свят, за да поучава хората на законите на живота и спасението, които те е трябва да изпълнят до последната буква, за да получат вечен живот в небесното царство.

Сатана претендираше, че е невъзможно човешките същества да спазват Божия закон. За да докаже лъжливостта на това твърдение, Христос остави Своя висок сан на небесен княз, взе върху Себе Си естеството на човек, и дойде на земята, за да застане начело на падналия човешки род и да покаже, че човешката природа може да устои на сатанинските изкушения. Христос стана Водач на човечеството, за да бъде нападан от изкушения във всичко, също както падналото човешко естество. Така Той щеше да знае как да помага на всички, които са изкушавани. Тук, на тази земя, Той разреши проблема как да се живее в съответствие с Божията мярка за правда. Носещ падналото естество на човека, Исус остана верен на Божията мярка за праведност и постигна победата над Сатана. Той бе изкушаван във всичко като нас, но в Него грях не се намери.

Господ желае да ни види израснали до най-висшето мерило. Когато чрез жива вяра ние се хванем за силата на Христа, когато молим за Неговите неизменни обещания и ги изискваме за себе си, когато търсим силата на Святия Дух, ние се храним с плътта и пием кръвта на Божия Син.