ПРИЗИВ ЗА РАБОТА

Нищо не ще отвори така очите Ви върху вас самите, както тайната молитва. Явните и скромни длъжности, които Вие не трябва да пренебрегвате ще Ви бъдат открити. Няма повече никаква надежда за мъж, жена или дете, които не искат да слушат апела за работа и да Му се покорят, защото апелът за работа е Божий глас. Съвестта е Божия глас. Ние трябва да се противопоставяме на своите плътски наклонности и да ги побеждаваме, да се подчиняваме без разискване и компромиси на гласа на съвестта, да не би да престанем да го чуваме и импулсите да надвият волята ни. Бог прави да се чува Неговия глас чрез апелите на Светия Дух, който произвежда в сърцата ни едно впечатление, въздействащо за преобразяване на характера, ако не му се съпротивяваме.